Kamuda tasarruf paketi açıklandı

Üç ana başlık içeren pakette taşıtlardan kamu binalarına, yatırım projelerinden diğer harcama türlerine kadar birçok alanda tedbirler açıklandı.

Taşıtlar

Kamu Filo Yönetim Sistemi ile etkinliğin artırılması, taşıt sayısı ve kullanımına standartlar getirilmesi
3 yıl süreyle yeni araç satın alma ve kiralama yapılmaması
Bütçe dışı kaynaklardan taşıt kullanımının izne tabi tutulması ve kanunla izin verilenler hariç yabancı menşeili araç kullanımının yasaklanması
Mevcut kiralık taşıt sözleşmelerinin yenilenmesinin izne tabi olması
İhtiyaç fazlası ve ekonomik ömrünü tamamlamış taşıtların tasfiyesi
Savunma ve güvenlik hariç, kamuda personel servisi hizmetinin toplu taşıma olan yerlerde kaldırılması

Kamu Binaları

Deprem riski hariç, yeni hizmet binası alımının/ yapımının 3 yıl süreyle durdurulması
Kamu yerleşkeleri için getirilen kişi başına m2 standardının uygulanması
Mevcut binaların analizi ve kurumlar arasında etkin kullanımı
Yeni bina kiralanmaması, mevcut kiralamaların bir takvimle sonlandırılması
Doğal afet ve güvenlik hariç, yeni lojman ve sosyal tesis alımı/ yapımı ve kiralanmasının süresiz olarak yasaklanması
Savunma ve güvenlik hariç, mevcut sosyal tesislerin ekonomiye kazandırılması
Lojman kiralarının ve sosyal tesis ücretlerinin rayiç bedel dikkate alınarak gözden geçirilmesi

Kamu istihdamı

Kamuda yeni personel istihdamının emekli olanlarla sınırlandırılması (3 yıl)
Toplam açıktan atama izin sayılarının Bütçe Kanununda belirlenmesi
Destek personeli sayısının zaman içinde belirli program dahilinde azaltılması
Kamuda esnek ve uzaktan çalışma modellerinin geliştirilmesi
Kamuda çalışanlar için yönetim kurulu ücretlerine tavan sınır getirilmesi, aşan kısmın bütçeye gelir kaydedilmesi

İdari yapılanmada etkinlik
ü
İdari genişlemenin sınırlandırılması
Kamu idarelerinde mükerrer yapılanmaların önlenmesi
Bakanlıkların yurt dışı teşkilatlarının ihtiyaçlar çerçevesinde gözden geçirilmesi
Tüm taşra teşkilatının (bölge/il bazında) etkinlik esasıyla gözden geçirilmesi

Hizmet içi eğitim/ Yurtdışı geçici görevler

Hizmet içi eğitim, toplantı vb. faaliyetlerin kamu tesislerinde yapılması
Yurt dışı geçici görevlerin sınırlandırılması, görevlendirmelerin asgari seviyede tutulması
Yurt dışı geçici görev harcamalarının bütçe başlangıç ödeneğini aşmaması, bu harcama kalemine ödenek aktarımının yasaklanması

Enerji ve atık yönetimi

Sokak ve cadde ışıklandırmasında LED dönüşümünün hızlandırılması
Kamu bina ve tesislerinde enerji verimliğini artıran uygulamalar geliştirilmesi, yenilenebilir enerji kaynaklarından faydalanılması
Ekonomik değeri olan atıkların, bedeli karşılığında her yıl değerlendirilmesinin zorunlu hale getirilmesi

Haberleşme ve iletişim

E-yazışma sistemine geçişin tamamlanması
Tebligatlarda elektronik tebligat sistemleri kullanılması
Kurumsal arşivlerin elektronik ortama taşınması
Yayın, rapor vb. tanıtım amaçlı doküman basımının yapılmaması

Diğer cari harcamalari

Temsil ve tanıtma ödeneklerinde 2024 yılında yüzde 25 kesinti yapılması, devam eden yıllarda da bunun baz alınması
Uluslararası toplantılar ve milli bayramlar hariç; gezi, kokteyl, yemek vb. faaliyet düzenlenmemesi
Ajanda, takvim, plaket, eşantiyon türü hediyelerin verilmesinin yasaklanması
Zorunlu haller hariç, demirbaş alımlarının 3 yıl süreyle durdurulması
Makina ve teçhizatın ekonomik ömrü tamamlanmadan elden çıkarılmaması
Kamu alımlarının DMO aracılığıyla yapılmasının esas olması

Bütçede harcama disiplini

Tek seferlik gelirlere dayalı kalıcı harcama programlarının başlatılmaması
Kamu kurumlarının bütçe ödeneğine göre yatırım projelerini yürütmeleri
Merkezi yönetim kapsamındaki yatırım ödemelerinin İl Özel İdarelerine hakediş karşılığı ödenmesi
2024 yılında harcamaların gözden geçirilmesi ve bu çerçevede verimsiz harcamaların 2025’ten itibaren sonlandırılması

Kamu yatırımları

Proje Bazlı Önceliklendirme
Fiziki ilerlemesi %75’in üzerinde olan yatırım projeleri
Deprem riski nedeniyle gerekli olan yatırım projeleri
Kahramanmaraş ve Hatay depremleri sonrasında planlanan projeler
Tarımsal sulama başta olmak üzere gıda arzını artıran projeler, yeşil ve dijital dönüşüm ile OSB liman-demiryolu bağlantı projeleri

Zorunlu haller dışında yeni proje kabul edilmemesi

spot_img

SON YAZILAR

BUNLAR DA İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR